Välkommen hit!

Vad roligt att du har hittat hit! Nina Wiklander heter jag som har den här hemsidan. Det jag gör är att hjälpa kommunala tjänstepersoner att skriva texter och hålla presentationer som människor förstår. Att uttrycka sig på ett mer begripligt sätt. Det är det som kallas för klarspråk

Läs gärna om några av de uppdrag jag haft, mer om mig eller hör av dig.

Sverige har en språklag

Sedan 2009 har vi en språklag i Sverige. Lagens elfte paragraf brukar kallas klarspråksparagrafen. Där står att ”språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”.

Med vårdat menas att språket ska följa den officiella språkvårdens rekommendationer. Enkelt innebär att meningarna och orden inte ska vara onödigt krångliga. Med begripligt menar man att språket ska vara anpassat så att de som ska läsa en text eller lyssna på ett föredrag bör kunna förstå.

Öppna kurser

Jag håller öppna kurser i klarspråk. Som vem som helst kan gå på. I höst kommer jag att hålla öppna kurser i både skriftlig och mutlig kommunikation i några kommuner. Jag lägger ut information om var och när så fort jag har det klart.

    Om du vill veta mer eller har önskemål om vilken kommun jag ska satsa på, mejla mig på nina@wikom.se.