Satsa på klarspråk

Klarspråk handlar om att skriva och prata så att mottagarna förstår. Att se till att budskapet går fram. Enkelt och begripligt. En självklarhet i teorin men inte i praktiken. Det är därför något som alla borde satsa på, både i offentlig och privat sektor.

Det här gör jag:

Jag föreläser, håller kurser, projektleder klarspråksprojekt, skriver texter av olika slag, utvecklar webbplatser, tar fram bra mallar, förbättrar protokoll, avtal, tjänsteskrivelser med mera.

Kurser

Vill ni höja kvaliteten på era texter eller föredragningar på längre sikt? Då ska ni satsa på en kurs eller föreläsning som gör medarbetarna till bättre skribenter och tydligare föredragshållare.

Mina kurser och föreläsningar kan läggas upp som halv- eller heldagar eller kortare inspirationsföreläsningar, beroende på vad som passar er bäst. 

Hör gärna av dig, så berättar jag mer. Du når mig på 0708-12 50 51 eller nina@wikom.se.

Öppna kurser

Jag håller öppna kurser i klarspråk. Som vem som helst kan gå på. I höst kommer jag att hålla öppna kurser i både skriftlig och mutlig kommunikation i några kommuner. Jag lägger ut information om var och när så fort jag har det klart.

  Om du vill veta mer eller har önskemål om vilken kommun jag ska satsa på, mejla mig på nina@wikom.se.

  Frukostföreläsning

  Det kan vara svårt att få till ett effektivt klarspråksarbete utan att förankra idén hos till exempel chefer och politiker. Min frukost- föreläsning är lämplig som introduktion för de grupperna, liksom för andra som direkt eller indirekt berörs av en satsning på klarspråk. Jag berättar om vad klarspråk är och vilken nytta det gör, samt låter belysande exempel inspirera till fortsatt klarspråksarbete.

   Textstöd

   Med kurser kommer man en bit på väg, men ibland krävs mer handgripligt arbete med en verksamhets texter. Jag erbjuder bland annat 

   • hjälp med att ta fram nya mallar och malltexter
   • språkgranskning och textbearbetning (inklusive korrekturläsning)
   • nyproduktion av texter, till exempel webbtexter, nyhetsbrev och pressmeddelanden
   • personlig feedback på era medarbetares texter. 

     Projektstöd

     Vill ni kanske satsa på ett mer långsiktigt klarspråksarbete? Ett klarspråksprojekt kan bland annat resultera i nya arbetsmetoder och gemensamma språkliga riktlinjer. Jag hjälper er att analysera utgångsläget, planera projektet och komma igång med de konkreta åtgärderna. Jag kan även vara er projektledare om ni vill det.

     Hör gärna av dig, så berättar jag mer. Du når mig på 0708-12 50 51 eller nina@wikom.se.