Mer begripligt

Mer begripligt, mitt klarspråkskoncept, bygger på kunskap från två kompletterande perspektiv: den forskningsförankrade språkvetenskapen och det verklighetsförankrade arbetet med att planera kommunikation i kommunal verksamhet.

Konceptet utgår från språklagens krav på att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt, och från de etablerade principerna för hur man skriver klarspråk.

Därför är det viktigt
med klarspråk

I grund och botten handlar klarspråk om människors demokratiska rätt till begriplig information. Målet är att göra texter och föredragningar mer begripliga, genom att anpassa såväl språk som innehåll efter de tänkta mottagarna.

Vinsterna med klarspråk

Att skriva klarspråk skapar ett större förtroende för organisationens verksamhet och är en viktig fråga ur ett demokratiskt perspektiv. Ökad rättssäkerhet, ökad effektivitet och minskade kostnader är andra vinster med klarspråk. 

Behöver ni hjälp? Slå mig en signal på 0708-12 50 51 eller skicka ett mejl till nina@wikom.se.

Språklag sedan 2009

”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”. Så står det i språklagen.

Med vårdat menas att språket ska följa den officiella språkvårdens rekommendationer. Enkelt innebär att meningarna och orden inte ska vara onödigt krångliga. Med begripligt menar man att språket ska vara anpassat så att läsaren eller lyssnaren bör kunna förstå.

Även den grafiska utformningen ska vara genomtänkt utifrån läsarnas perspektiv – det ska vara lätt att orientera sig i texten.