Öppna kurser

De öppna kurserna i klarspråk tar sikte på textens funktion för läsaren. Vad gör en text lätt respektive svår, och hur skapar man riktigt läsvänliga texter?

Diskussion och exempel får stort utrymme när vi tillsammans med kursdeltagarna reder ut hur man skriver begripliga och effektiva texter.

Under kursen varvar vi teori med övningar och vi tar även upp skrivregler och AI, samt pratar om vikten av korrekta texter.

Målgrupp och mål

Kursen passar dig som skriver i jobbet och vill bli tryggare som skribent. Texterna du skriver kan vara allt från mejl, protokoll och tjänsteskrivelser till pressmeddelanden, webbtexter och avtal.

Målet med kursen är att öka såväl färdigheter som medvetenhet hos dig som kursdeltagare, när det gäller att skriva texter som läsarna förstår.

Inga förkunskaper krävs.